Kviečiame į Kauno MAGMOGĘ Kalėdų mugę

Gruodžio 13, sekmadienį, 13 val. visi kaip stati tėveliai su vaikučiais pabiručiais, dideliais ir mažučiais kviečiami į Pasakų Bobutės triobią triobutę pasišnekėti, knygelių paskaitinėti, drauge su Voveriuku Tindiriuku pasiausti ir Vištelei Put Pututei plunksnas pašiaušti.   KAUNO KALĖDINĖS KNYGŲ MUGĖS – 2015 PROGRAMA 2015 m. gruodžio 11–13 dienomis Kaunas, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė […]

Dėkojame

  Leidykla „Lieparas“ kuo širdingiausiai dėkoja dailininkėms Laimutei Varkalaitei ir Aurinai Griciūtei – Paškevičienei už dailiai išpuoštą leidyklos kampelį 2015 metų Didžiojoje Vilniaus knygų mugėje, o rašytojai Liudai Petkevičiūtei – už tai, kad ji nestokojo kantrybės tame kampelyje išbūti visas keturias dienas: žaidinti vaikus, sekti pasakas ir pasirašinėti knygas. Ačiū Jums.

[]