Autoriaus Archyvai: admin

Kviečiame į Kauno MAGMOGĘ Kalėdų mugę

Gruodžio 13, sekmadienį, 13 val. visi kaip stati tėveliai su vaikučiais pabiručiais, dideliais ir mažučiais kviečiami į Pasakų Bobutės triobią triobutę pasišnekėti, knygelių paskaitinėti, drauge su Voveriuku Tindiriuku pasiausti ir Vištelei Put Pututei plunksnas pašiaušti.   KAUNO KALĖDINĖS KNYGŲ MUGĖS – 2015 PROGRAMA 2015 m. gruodžio 11–13 dienomis Kaunas, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė […]

Dėkojame

  Leidykla „Lieparas“ kuo širdingiausiai dėkoja dailininkėms Laimutei Varkalaitei ir Aurinai Griciūtei – Paškevičienei už dailiai išpuoštą leidyklos kampelį 2015 metų Didžiojoje Vilniaus knygų mugėje, o rašytojai Liudai Petkevičiūtei – už tai, kad ji nestokojo kantrybės tame kampelyje išbūti visas keturias dienas: žaidinti vaikus, sekti pasakas ir pasirašinėti knygas. Ačiū Jums.

Kviečiame į Vilniaus knygų mugę

2015 m. vasario 19-22 dieną užsukite į Vilniaus knygų mugę pasidžiaugti “Lieparo” knygelėmis ketvirtoje (Vaikų) salėje (4.B25). Vasario 20 dieną, 15 valandą ir vasario 21 dieną, 19 valandą numatomi “Lieparo” renginiai Vaikų salėje. Bus grojama, dainuojama, šokama ir žaidžiama. Dalyvaus vaikų tautinės muzikos ansambliai: “Želmenėliai” iš Širvintų ir “Linelis” iš Antakalnio progimnazijos. Maloniai kviečiame visus, […]